İHALE İLANI
 
Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İlan Olunur.
 
            İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet kara taşıtı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre satışı yapılacaktır.
 
1-) İdarenin
 
    Adı                          : Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
    Adresi                     : Hükümet Konağı Kat 2 Çelikhan/ADIYAMAN
    Telefon-Faks No    : 416 4512009- 4512141
 
2-) İhale Konusu Taşıt Satış İşinin
                        
b) Araç özellikleri Niteliği              : 
Markası                              : HONDA RE 5 CRV 2.0 AT
Cinsi                                  : Otomobil (Çok Amaçlı)
Modeli                                :2012
Motor  Gücü                      : 110 KW
Silindir Hacmi                   : 1997 cm3
Yakıt Türü                         : Benzinli
Rengi                                 : Siyah
Net Ağırlık                        : 1605 Kg. 5  Kişilik
Azami Yük Ağırlığı           : 2080 Kg.
Km.                                    : 94.600
NOT: Araç boyasız olup, tüm peryodik  bakım ve onarımları yetkili servis tarafından yapılmıştır.
3- Miktarı         :  1 Adet
4- İhalenin        :
               a-) Adı : Köylere Hizmet Götürme Birliği 1 Adet Araç Satış İşi İhalesi.
               b-)Araç  ihalesi Yapılacağı Yer  : Çelikhan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
               b-) Tarih ve Saati   : 30.05.2018Çarşamba  Günü Saat : 14:00
5- İhaleye Katılma şartları ve istenilen belgeler:
     5.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
     5.2- Teklif Mektubu
     5.3- Teklif bedelinin % 3’ü tutarında Geçici teminat Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Çelikhan şubesindeki 28618948-5003 sayılı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
6- Teklifler ihale saatine kadar Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 5 (Beş) takvim günü olmalıdır.
8- Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde, komisyon ihaleye açık arttırma yoluyla tekrar devam edebilir.
9-  İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 17.05.2018