TMMOB Ankara Şubesi Şehir Plancıları Odası Koruma Sempozyumu Duyurusu
 
        Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kültürel Mirası koruma Lisansüstü Programı iş birliğinde 2005 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Gönül Tankut anısına gerçekleştirilecek olan Koruma Sempozyumu, 26-27-28 Ekim 2017
tarihlerinde Ankara TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
 
"Koruma: Geçmiş, Bugün, Gelecek Arasındaki Diyalog" teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, aşağıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde konular tartışmaya açılacaktır.
 
Habitat içinde Diyalog
Paydaşlar Aras, Diyalog
Disiplinlerarası Diyalog
Toplumlar, Kültürler Arası Diyalog
Diyalog Arayışı Olarak Koruma Mücadeleleri
Korumada Bir Diyalog Aracı Olarak Tasarım
Diyalog Aracı Olarak Koruma Uygulamaları
 
Saygılarımla
Gözde GÜLDAL
Şube Sekreteri